Znaczenie prezentacji multimedialnych

Prezentacje multimedialne to specyficzne wykorzystanie programu komputerowego, które pozwala na przedstawienie jakiegoś tematu, projektu lub przedmiotu, za pomocą form wizualnych i dźwiękowych. Znaczenie tego tupu prezentacji jest o tyle duże, że pozwala na szybkie wzbudzenie zainteresowania wśród odbiorców danej informacji. Inną, ważną funkcją jest to, że w sposób atrakcyjny i przystępny wprowadza osoby zainteresowane danym tematem, ale z nim niezapoznane, w zakres bardziej szczegółowych zagadnień. Z czego można skorzystać w czasie przygotowywania prezentacji multimedialnej? Przede wszystkim, powinniśmy się skupić na tym, że dają nam one możliwość działania zarówno na wzrok, jak i słuch odbiorcy. Dlatego też, dla uatrakcyjnienia naszej prezentacji powinniśmy wykorzystać obydwie możliwości. W zakresie oddziaływań na wzrok, możemy wykorzystać fotografie, rysunki, schematy i wzory. To elementy statyczne. Możemy też użyć elementów dynamicznych, czyli animacji i filmów. W zakresie dźwięków, mogą to być dźwięki natury, linie melodyczne i całe pełne kompozycje.