Wirtualna rzeczywistość

technik-wissen

Coraz bardziej popularna staje się wirtualna rzeczywistość. Kreowane w niej są zarówno gry, jak i różnorodne programy, czy to edukacyjne, czy inne. Ona również i to w znacznym stopniu wykorzystuje multimedia. Co więcej, a to jest bardzo ważne, wirtualna rzeczywistość pozwala na uczestniczenie w niej człowiekowi, co sprawia, że jej jakość i sposób wykorzystania multimediów powinien być bardzo wysoki. Jeżeli bowiem oglądamy coś jedynie na ekranie naszego monitora, jest to coś zupełnie innego niż bezpośrednie uczestniczenie. Oczywiście, żeby uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej, musimy mieć do tego odpowiedni sprzęt. Jednakże, nie sprzęt jest w tej chwili najważniejszy. Wykorzystanie multimediów w kreowaniu rzeczywistości wirtualnej sprawia, że jest ona bardziej lub mniej realistyczna, bardziej lub mniej pasjonująca i wciągająca. Jeżeli natomiast będzie odpowiednio pasjonująca i wciągająca, stanie się przez to również bardziej rozwojowa. Żeby bowiem zaspokoić rosnące oczekiwania użytkowników, będzie się musiała stale doskonalić.