Szkolenia i edukacja z użyciem technik multimedialnych

Jedną z niewątpliwie największych zalet postępu technologicznego jest wykorzystanie jego efektów w procesie uczenia się i nauczania. Urządzenia multimedialne stały się permanentnym elementem lekcji w szkołach, szkoleń i kursów. Ich zastosowanie umożliwia przekazywanie wiedzy za pośrednictwem wielu kanałów komunikacyjnych, dzięki czemu informacje są bardziej zrozumiałe i lepiej przyswajane. Wzbogacenie nawet zwykłej lekcji szkolnej o pokaz slajdów czy przedstawienie filmu skutkuje większym skupieniem uczących się. Wykład czy czytanie materiałów źródłowych są bardziej nużące i szybko prowadzą do dekoncentracji. Natomiast użycie nowoczesnej techniki pozwala na urozmaicenie owego odczytu, pokazanie konkretnych przykładów, przedstawienie materiałów filmowych, zdjęciowych czy animowanych, uzupełniających wiedzę książkową. Również do samych podręczników czy encyklopedii dołączane są często materiały audiowizualne, które mają poprawić efektywność nauki, uzupełnić treść książki o dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje. Szkolenia i kursy już nie odbywają się na zasadach surowego przekazywania wiedzy i jej egzekwowania. Obecnie są to zajęcia multimedialne, gdzie wykorzystuje się komputery, rzutniki i przeróżne odtwarzacze, dzięki którym uczymy się za pomocą skojarzeń i odwoływania do przykładów. Nie od dziś wiadomo, że łatwiej przyswajamy wiedzę, jeżeli nabywamy ją za pośrednictwem wielu kanałów jednocześnie.