Profesjonalne wykorzystanie multimediów

Multimedia można wykorzystywać w różnych dziedzinach naszego życia. Mogą to być dziedziny zarówno prywatne, amatorskie, jak i profesjonalne. Profesjonalnie, multimedia mogą zostać użyte do przemysłu twórczego, szczególnie opartego na koncepcji. Chodzi tu głównie o takie dziedziny, jak sztuka, rozrywka, reklama, dziennikarstwo, środki przekazu, czy oprogramowanie komputerowe, służące dla którejś z wyżej wymienionych dziedzin. Każdy, kto zajmuje się projektowaniem multimediów może wyspecjalizować się, w którejś konkretnej dziedzinie, a może również zetknąć się ze wszystkimi wymienionymi. Ważne, by był dość kreatywny, by odpowiedział na potrzeby pracowników, czy twórców zarówno sztuki, jak i dziennikarstwa. Ponadto, musi zajmować się tematem w sposób profesjonalny. Musi wykazywać się wiedzą i odpowiednimi umiejętnościami. Zastosowanie tych programów, to już docelowe zastosowanie, leży w rękach samych twórców. To artysta będzie musiał przy pomocy programu stworzyć sztukę, a inna osoba reklamę, czy odpowiedni materiał informacyjny.