Wiadomości multimedialne

technika1

Wielu z nas nie raz otrzymało wiadomości określane skrótem MMS i wielu z nas takie wiadomości nie raz wysłało. Mało kto jednak, zastanawia się nad tym skrótem i uświadamia sobie, co on tak naprawdę oznacza. To oczywiście system wysyłania wiadomości multimedialnych. Skrót został zaczerpnięty z angielskiej nazwy tego systemu, dlatego też z polskim wyjaśnieniem nie zgadzają się te trzy literki. Na czym polega możliwość wysyłania wiadomości multimedialnych? Chyba rzadko kto się nad tym zastanawiał, ale gdybyśmy to zrobili, to odpowiedź byłaby naprawdę prosta. Wysyłanie wiadomości multimedialnych, to po prostu wysyłanie zdjęć, obrazków, filmów i rozmaitych dźwięków, między różnymi użytkownikami sieci komórkowych. Jeżeli chcemy się z kimś bliskim podzielić tym, co akurat robimy, chce podzielić się tym, co akurat słyszy czy widzi, to właśnie w takiej sytuacji możemy wykorzystać możliwość oferowaną nam przez system wysyłania wiadomości multimedialnych. Dzięki temu jesteśmy o wiele bliżej z naszymi bliskimi i na bieżąco możemy dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami.

Wirtualna rzeczywistość

technik-wissen

Coraz bardziej popularna staje się wirtualna rzeczywistość. Kreowane w niej są zarówno gry, jak i różnorodne programy, czy to edukacyjne, czy inne. Ona również i to w znacznym stopniu wykorzystuje multimedia. Co więcej, a to jest bardzo ważne, wirtualna rzeczywistość pozwala na uczestniczenie w niej człowiekowi, co sprawia, że jej jakość i sposób wykorzystania multimediów powinien być bardzo wysoki. Jeżeli bowiem oglądamy coś jedynie na ekranie naszego monitora, jest to coś zupełnie innego niż bezpośrednie uczestniczenie. Oczywiście, żeby uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej, musimy mieć do tego odpowiedni sprzęt. Jednakże, nie sprzęt jest w tej chwili najważniejszy. Wykorzystanie multimediów w kreowaniu rzeczywistości wirtualnej sprawia, że jest ona bardziej lub mniej realistyczna, bardziej lub mniej pasjonująca i wciągająca. Jeżeli natomiast będzie odpowiednio pasjonująca i wciągająca, stanie się przez to również bardziej rozwojowa. Żeby bowiem zaspokoić rosnące oczekiwania użytkowników, będzie się musiała stale doskonalić.

Multimedia w inżynierii

technika sanitarna

Zastosowanie multimediów w inżynierii nie jest jednakowe w przypadku wszystkich gałęzi inżynierii. W niektórych z nich jest mniej popularne w innych bardziej. Szczególnie duże zastosowanie ma przy projektowaniu maszyn i motoryzacji. Użycie technik multimedialnych, nie tylko usprawnia sam proces projektowania, ale również ułatwia jego prezentację i umożliwia uniknięcie niektórych błędów, które dzięki, multimediom można wykryć. Sam projekt jest generalnie płaski. Przeniesienie go do trój wymiaru, oczywiście dzięki multimediom, a następnie ożywienie go, czyli animacja, może wykazać, jakie jego elementy szwankują i wymagają więcej uwagi, czy po prostu poprawek. Dzięki temu oszczędzamy zarówno czas, jak i pieniądze. Po pierwsze, oszczędzamy, ponieważ, nie dochodzi do fazy konstruowania prototypu, bo dobrze przygotowany program wykrył błędy. Po drugie, to nie prototyp, kosztowny, ulega zniszczeniu, a teoretyczny, twór, który można niemalże natychmiast poprawić, dzięki wykryciu błędów. To ważne w pracy konstruktora.

Multimedia w edukacji

technika1

W dziedzinie edukacyjnej zachodzą coraz większe zmiany. Zmieniają się nie tylko metody wychowania i nauczania, ale również formy organizowania procesu edukacyjnego. Mimo wysokiej popularności szkoleń i kursów stacjonarnych, z bezpośrednim kontaktem ucznia i nauczyciela, coraz bardziej popularne stają się szkolenia na odległość, za pośrednictwem sieci lub specjalnie przygotowanych kursów multimedialnych. Tutaj, zastosowanie i wykorzystanie multimediów ma szczególne znacznie. Kurs, przygotowany w formie zwykłego artykułu, czy wykładu, byłby zwyczajnie nudny, a fakt, że sami mamy go sobie zaaplikować, na pewno nie wpłynąłby pozytywnie na jego zakończenie. Jeżeli jednak wykorzystamy techniki wideo i audio, wykorzystamy animacje i obrazy statyczne, do tego podeprzemy to odpowiednio zaprezentowaną treścią, to mamy przepis na dobrze przygotowany i atrakcyjny kurs multimedialny. I nie ważne, czy odbywa się on w sieci, czy zakupiony został na płycie, zwiększają się szanse, że go ukończymy. A to jest cel takiej formy edukacji.

Multimedia stosowane w rozrywce

Przemysł rozrywkowy, w wyjątkowo dużym stopniu, korzysta z dobrodziejstw multimediów w swoim rozwoju. Warto sobie uświadomić, że przemysł rozrywkowy to bardzo szerokie zagadnienie i powinniśmy je sobie dobrze uświadomić, żeby zrozumieć zastosowanie multimediów w tej dziedzinie. I tak, rozrywka, to między innymi filmy. Zastosowanie multimediów w filmach jest wręcz oczywiste. Różnorodne efekty specjalne mają polepszyć jakość oglądanych przez nas filmów, przyciągnąć widzów, nadać akcji tempo i zadziwić osoby oglądające. Efekty, powinny wzbudzać napięcie, wywoływać dreszcze emocji i zachęcać do dalszego oglądania danego filmu. Dalej, rozrywka, to również gry komputerowe i wideo. Tu, zastosowanie technik multimedialnych, ma za zadanie przyciągnięcie gracza i pochłonięcie go na długie godziny. Tylko atrakcyjna gra sprawi, że będziemy chcieli ją kontynuować i dalej w nią grać. Co więcej, tylko ciekawa gra i atrakcyjnie wykonana, sprawi, że kupimy sobie jej drugą część. Najważniejsze jednak, że multimedialnie atrakcyjna gra czy film, to znacznie lepsza rozrywka.

Zastosowanie multimediów w reklamie

Zarówno tradycyjne środki masowego przekazu, jak i nowoczesne media, mogą zostać wykorzystane w reklamie, jako multimedia. To ważna zmiana, nie tylko w rozwoju środków masowego przekazu, czyli mediów, ale również w samym pojmowaniu multimediów. Oto, okazuje się, że to, co dotychczas pojmowaliśmy, jako gotowy produkt, może zostać ponownie użyte, jako element czegoś innego. Dlatego właśnie, dotychczasowe media, stają się multimediami, przy odpowiednim ich użyciu w reklamie. Szczególnie graficy reklamowi mogą zdziałać tutaj prawdziwe cuda. Najróżniejsze prezentacje, wykorzystujące różne sposoby wyrazu mają przyciągnąć uwagę odbiorców i zwrócić ją na prezentowany produkt. Łączenie dźwięków, obrazów, ruchu i bierności, powinno doprowadzić, przede wszystkim, do przyciągnięcia uwagi potencjalnego klienta, ale na tym nie koniec. Ta uwaga powinna zostać utrzymana na tyle długo by klient poznał wszystkie szczegóły i dowiedział się, w jaki sposób może nasz produkt nabyć. A przecież taki właśnie jest cel reklamy.

Profesjonalne wykorzystanie multimediów

Multimedia można wykorzystywać w różnych dziedzinach naszego życia. Mogą to być dziedziny zarówno prywatne, amatorskie, jak i profesjonalne. Profesjonalnie, multimedia mogą zostać użyte do przemysłu twórczego, szczególnie opartego na koncepcji. Chodzi tu głównie o takie dziedziny, jak sztuka, rozrywka, reklama, dziennikarstwo, środki przekazu, czy oprogramowanie komputerowe, służące dla którejś z wyżej wymienionych dziedzin. Każdy, kto zajmuje się projektowaniem multimediów może wyspecjalizować się, w którejś konkretnej dziedzinie, a może również zetknąć się ze wszystkimi wymienionymi. Ważne, by był dość kreatywny, by odpowiedział na potrzeby pracowników, czy twórców zarówno sztuki, jak i dziennikarstwa. Ponadto, musi zajmować się tematem w sposób profesjonalny. Musi wykazywać się wiedzą i odpowiednimi umiejętnościami. Zastosowanie tych programów, to już docelowe zastosowanie, leży w rękach samych twórców. To artysta będzie musiał przy pomocy programu stworzyć sztukę, a inna osoba reklamę, czy odpowiedni materiał informacyjny.

Znaczenie technik multimedialnych

technik_start_n2

Szerokie zastosowanie i wykorzystywanie technik multimedialnych powoduje, że z dnia na dzień nabierają one coraz większego znaczenia. Nie da się już bez nich przygotować dobrej lekcji, dobrego wykładu, czy dobrej prezentacji. Każdy produkt, czy usługa powinny być przedstawione i wprowadzone na rynek za pośrednictwem technik multimedialnych. Dlatego też ich znajomość jest już obowiązkiem w każdym zawodzie, bez względu na to, czym się zajmujemy i co robimy. Do tego, znaczenie wspomnianych technik jest jeszcze znacznie szersze. Jak chociażby edukacyjnie. To, że można zastosować je w edukacji powoduje, że pewne tematy i zagadnienia stają się znacznie łatwiej przyswajalne i zrozumiałe. Dzięki temu, nauka nie musi być już dla niektórych osób trudnym i wymagającym wyzwaniem, a również może być łatwo przyswajalną przyjemnością. To bardzo ważna zmiana i może przynieść bardzo wiele dobrego, szczególnie uczniom mniej zdolnym. Do tego, trzeba dodać, że techniki multimedialne wyzwalają w ludziach kreatywność, są więc w dużym stopniu rozwojowe i pozwalają nam spojrzeć z innej perspektywy na otaczającą nas rzeczywistość. Przede wszystkim, żeby coś ciekawie przedstawić, sami musimy to ciekawie zobaczyć, a to już wymaga od nas aktywności i wysiłku, który dla wielu może okazać się rozwojowy i sam w sobie edukacyjny.

Wykorzystanie technik multimedialnych

Techniki multimedialne wykorzystywane są obecnie niemalże przez wszystkich ludzi, we wszystkich zawodach. Dzieje się tak z kilku powodów. Jednym z nich, jest specyficzna moda na stosowanie wspomnianych technik w swojej pracy i każdy, kto chce być dobrze oceniony powinien je wykorzystywać. Drugim powodem jest ich wyraz. Pozwalają one na swobodne, jasne i usystematyzowane przekazywanie różnorodnych treści. To skutkuje tym, że treści są jasno zaprezentowane i każdy może je zrozumieć. Kolejnym powodem jest specyficzna informatyzacja stanowisk pracy. Każdy powinien biegle posługiwać się technikami multimedialnymi i obsługiwać takie programy. Jedynym sposobem, żeby się taką znajomością wykazać jest stosowanie tych technik w praktyce. Dlatego, praktycznie każdy chce pokazać, że ta znajomość nie jest mu obca. I tak, nauczyciele przygotowują niektóre swoje lekcje w postaci prezentacji multimedialnych, graficy prezentują tak swoje projekty. Faktem jest, że chcieć, to móc i w każdym zawodzie da się wykorzystać te techniki.

Zastosowanie technik multimedialnych

Techniki multimedialne, na dobre już rozgościły się w różnorodnych dziedzinach życia zarówno społecznego, jak i bardziej prywatnego. Wykorzystywane są zarówno w pracy, jak i w życiu zawodowym. Zastosowanie technik multimedialnych jest przez to niemalże nieograniczone. Warto sobie uświadomić, w jakich dziedzinach szczególnie można z nich korzystać? Przede wszystkim do przekazywania informacji. Taki sposób przekazu, powoduje, że są jaśniejsze, klarowniejsze i znacznie łatwiej je sobie uporządkować, usystematyzować, a przez to zapamiętać. W przekazywaniu informacji właśnie o to chodzi, żeby wiadomości były łatwiejsze do zapamiętania i do zrozumienia. Po drugie, techniki te są szeroko stosowane w edukacji. Wspieranie procesu edukacyjnego technikami multimedialnymi, czyni go znacznie ciekawszym, atrakcyjniejszym i bardziej wciągającym. Dzięki temu, przekazywane wiadomości są znacznie łatwiej zapamiętywane przez uczniów i rozumiane przez nich. Ważne jest też zastosowanie tych technik w nauce. Konstruowanie teoretycznych modeli multimedialnych pozwala na rozwój nauki i testowanie różnorodnych hipotez.