Czym są multimedia

Multimedia, to ogólna nazwa na media, czyli środki przekazu, korzystające z różny form tego przekazu. Dostępność form jest bardzo szeroka i bogata. Mamy bowiem do dyspozycji teksty, schematy, rysunki, obrazy, fotografie, filmy i animacje. Jednakże na tym nie koniec. Mogą być wykorzystane również różnorodne dźwięki. Zaliczymy do nich te, pochodzące z natury, pojedyncze dźwięki instrumentów, linie melodyczne i całkowite, pełne kompozycje. Ich bogactwo i różnorodność odgrywają bardzo duże znaczenie w czasie wykorzystywania ich przy różnego rodzaju prezentacjach, czy przy tworzeniu programów multimedialnych. Multimedia mają bardzo różnorodne zastosowanie. Mogą być wykorzystywane w celach rozrywkowych, edukacyjnych i informacyjnych. To powoduje ich szybki rozwój. Dodać również należy, że określenie multimedia, dotyczy również mediów elektronicznych, które służą do rejestrowania i odtwarzania różnorodnych materiałów multimedialnych. To jest dość nowy termin, ale już bardzo się przyjął i jest powszechnie stosowany zarówno w mediach, jak i informatyce.